• Nguyễn Văn Hồng
  • Ban Giám Hiệu
  • P. Bí Thư
Nguyễn Thị Thương
  • Nguyễn Thị Thương
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu trưởng - CM cấp 1
Phạm Văn Thăng
  • Phạm Văn Thăng
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu Trưởng - Bí thư Chi bộ