Phạm Văn Thăng
 • Phạm Văn Thăng
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0975 095 018 - 0913 777 674
 • pthang935@gmail.com
Nguyễn Thị Thương
 • Nguyễn Thị Thương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng - CM cấp 1
 • 0916616963
 • nguyenthithuongbh.1978@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hồng
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Bí Thư - Phó Hiệu trưởng CM Cấp 2
 • 0947345831
 • nguyenhong@gmail.com