Trường Tiểu học &THCS Đinh Núp

  • Điện thoại: 0914041251
  • Email: dinhnup2015.2016@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk